Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr. ex H.Lév.

Family:
Apocynaceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
57
Number of processed references:
9
Compositions
#1: steroid glycosides #2: Camphor #3: 2-pentylfuran #4: Neolignans #5: stauntoside C #6: anhydrohirundigenin #7: stauntonine = stauntosaponin #8: 2(3H)-Furanone,dihydro-5-pentyl #9: 5-Pentyl-3H-furan-2-one #10: stauntosaponin A #11: stauntosaponin B #12: hirundoside A #13: glaucogenin C #14: cynatratoside A #15: Furan derivatives #16: Stauntosides (steroidal saponins) #17: Neocynapanogenin 3-O-beta-D-thevetopyranoside = Neocynaversicoside
Endpoint Studies
Genotoxicity
Composition #1: Bai, Hong., Wang, Yuan-shu., Liu, Ai-qin. Advances in the study on the C21 steroid constituents of Cynanchum plants. Tianran Chanwu Yanjiu Yu Kaifa, 2007, p. 897–904. .
Composition #2: Tian, Xiao-min., Li, Feng., Huang, Shun-ju., Liu, Jian-hua., Huo, Xin. GC-​MS analysis of volatile constituents of Cynanchum stauntonii. Zhongguo Shiyan Fangjixue Zazhi, 2013, p. 111–113. .
Composition #3: Tian, Xiao-min., Li, Feng., Huang, Shun-ju., Liu, Jian-hua., Huo, Xin. GC-​MS analysis of volatile constituents of Cynanchum stauntonii. Zhongguo Shiyan Fangjixue Zazhi, 2013, p. 111–113. .
Composition #4: Yu, J.-Q., Zhao, L. Two new glycosides and one new neolignan from the roots of Cynanchum stauntonii. Phytochemistry Letters, 2015, vol. 13, p. 355–359. DOI: 10.1016/j.phytol.2015.07.015. [DOI link]
Composition #5: Yu, J.-Q., Zhao, L. Two new glycosides and one new neolignan from the roots of Cynanchum stauntonii. Phytochemistry Letters, 2015, vol. 13, p. 355–359. DOI: 10.1016/j.phytol.2015.07.015. [DOI link]
Composition #6: Wang, P., Qin, HL., Zhang, L., Li, ZH., Wang, YH., Zhu, HB. Steroids from the roots of Cynanchum stauntonii. PLANTA MEDICA, 2004, vol. 70, no. 11, p. 1075–1079. DOI: 10.1055/s-2004-832650. [DOI link]
Composition #7: Wang, P., Qin, HL., Zhang, L., Li, ZH., Wang, YH., Zhu, HB. Steroids from the roots of Cynanchum stauntonii. PLANTA MEDICA, 2004, vol. 70, no. 11, p. 1075–1079. DOI: 10.1055/s-2004-832650. [DOI link]
Composition #8: Yang, ZC., Wang, BC., Yang, XS., Wang, Q. Chemical composition of the volatile oil from Cynanchum stauntonii and its activities of anti-influenza virus. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2005, vol. 43, no. 3-4, p. 198–202. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2005.05.003. [DOI link]
Composition #9: Yang, ZC., Wang, BC., Yang, XS., Wang, Q. Chemical composition of the volatile oil from Cynanchum stauntonii and its activities of anti-influenza virus. COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, 2005, vol. 43, no. 3-4, p. 198–202. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2005.05.003. [DOI link]
Composition #10: Shibano, Makio., Misaka, Ayaka., Sugiyama, Kayoko., Taniguchi, Masahiko., Baba, Kimiye. Two secopregnane-type steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr.ex Levl.. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2012, vol. 5, no. 2, p. 304–308. DOI: 10.1016/j.phytol.2012.02.007. [DOI link]
Composition #11: Shibano, Makio., Misaka, Ayaka., Sugiyama, Kayoko., Taniguchi, Masahiko., Baba, Kimiye. Two secopregnane-type steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr.ex Levl.. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2012, vol. 5, no. 2, p. 304–308. DOI: 10.1016/j.phytol.2012.02.007. [DOI link]
Composition #12: Shibano, Makio., Misaka, Ayaka., Sugiyama, Kayoko., Taniguchi, Masahiko., Baba, Kimiye. Two secopregnane-type steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr.ex Levl.. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2012, vol. 5, no. 2, p. 304–308. DOI: 10.1016/j.phytol.2012.02.007. [DOI link]
Composition #13: Shibano, Makio., Misaka, Ayaka., Sugiyama, Kayoko., Taniguchi, Masahiko., Baba, Kimiye. Two secopregnane-type steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr.ex Levl.. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2012, vol. 5, no. 2, p. 304–308. DOI: 10.1016/j.phytol.2012.02.007. [DOI link]
Composition #14: Shibano, Makio., Misaka, Ayaka., Sugiyama, Kayoko., Taniguchi, Masahiko., Baba, Kimiye. Two secopregnane-type steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii (Decne.) Schltr.ex Levl.. PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2012, vol. 5, no. 2, p. 304–308. DOI: 10.1016/j.phytol.2012.02.007. [DOI link]
Composition #15: Dong, Wen-Jiang., Ni, Yong-Nian., Kokot, Serge. Quantitative analysis of two adulterants in Cynanchum stauntonii by near-infrared spectroscopy combined with multi-variate calibrations. CHEMICAL PAPERS, 2012, vol. 66, no. 12, p. 1083–1091. DOI: 10.2478/s11696-012-0231-6. [DOI link]
Composition #16: Yu, Jin-Qian., Deng, An-Jun., Qin, Hai-Lin. Nine new steroidal glycosides from the roots of Cynanchum stauntonii. STEROIDS, 2013, vol. 78, no. 1, p. 79–90. DOI: 10.1016/j.steroids.2012.10.007. [DOI link]
Composition #17: Zhang, Mi., Wang, Jun-Song., Luo, Jun., Wei, Dan-Dan., Kong, Ling-Yi. Glaucogenin E, a new C-21 steroid from Cynanchum stauntonii. NATURAL PRODUCT RESEARCH, 2013, vol. 27, no. 2, p. 176–180. DOI: 10.1080/14786419.2012.665914. [DOI link]